Social return

Social Return On Investment (SROI)

Social return heeft als doel een bijdrage te leveren aan het vergroten van de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een SROI maatregel in een aanbesteding bestaat uit verschillende afspraken, bijvoorbeeld dat er bij de uitvoering van de opdracht ook mensen moeten worden ingezet met een afstand tot de arbeidsmarkt.

In aanbestedingen staat omschreven dat bedrijven een vast percentage (meestal 5%) van de loonkosten aan Social Return dienen te besteden. Dit kan door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een arbeidsplaats te bieden. Er zijn talloze mogelijkheden om invulling te geven aan deze contractvoorwaarden. Wij denken hier graag in mee vanuit onze ervaring.

Onze expertise met SROI

De afgelopen jaren heeft QM3 diverse Social Return projecten uitgevoerd in opdracht van verschillende aannemers en in samenwerking met de gemeente Breda, Tilburg en Gilze & Rijen.